کمیسیون مستقل انتخابات کشور گفته است که بیش از ۱.۷ میلیون رای بایومتریک شده به دستگاه مرکزی این کمیسیون انتقال یافته است.

رحیمه ظریفی یک تن کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات امروز دوشنبه (۲۲میزان) در نشست مطبوعاتی گفت که از ۲۲ هزار و ۵۸۸ محل رای دهی یک میلیون و ۷۳۷ هزار و ۷۸ رای بایومتریک شده به دستگاه مرکزی این کمیسیون انتقال یافته است.

حواعلم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در این نشست گفت که کمیسیون مستقل انتخابات تمام تلاش اش را می کند که نتایج انتخابات را با شفافیت کاملا اعلام کند و شمارش آرا به سرعت پیش می رود و به زودی به پایان خواهد رسید.

خانم ظریفی همچنان گفت که آرای سه‌هزار و ۹۸۰ محل رأی‌دهی دیگر نیز به‌زودی به دستگاه مرکزی منتقل خواهد شد. به گفته‌ی او، آمار ارایه شده نهایی نبوده و ممکن است در آن تغییرات وارد شود.

از سوی هم اورنگ زیب یکی دیگر از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات گفت که شب گذشته روند انتقال معلومات بسیار سریع بود و ناظران ستادهای انتخاباتی بصورت کامل از آن نظارت کردن و ما امیدوار هستیم که به زود ترین فرصت تمام رای های بایومتریک تمام محلات را وارد دستگاه مرکزی نمایم.