رضا آقازاده سکرتر پیشین رییس فدراسیون فوتبال افغانستان

رضا آقازاد سکرتر پیشین رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان برای مدت پنج سال از شرکت در فعالیت های مرتبط به فوتبال منع شده است.

فیفا روز جمعه (۱۹ میزان ) در یک اعلامیه‌ای گفته است که علی رضا آقازاد سکرتر پیشین رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در زمان ماموریت اش در این نهاد از بد رفتاری در برابری بازی کنان زن در این فدراسیون آگاه بود و اما در برابر آن هیچ اقدامی نکرده است.

همچنان فدراسیون بین المللی فوتبال علاوه بر ممنوع ساختن آقای آقازاده را از فعالیت های مرتبط به فوتبال او را به ۱۰ هزار دالر آمریکایی نیز جریمه کرده است.

این فدراسیون همچنان گفته است که این عضو پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان، موارد ۱۷ و ۲۳ مقررات اخلاقی این فدراسیون را که در مورد سوءاستفاده از موقف کاراش است نقض نموده.

قبل از این نیز کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان از سوی شماری از اعضای سابق تیم فوتبال زنان افغانستان به بدرفتاری جنسی و خشونت متهم شده بود.

کرام الدین کریم پیش از این نیز از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال بدلیل سوءاستفاده از موقف اش به بیش یک میلیون دالر آمریکایی جریمه شد بود.

لوی‌سارنوالی کشور بعد از تحقیقاتی در باره ادعا های عده از اعضای تیم فوتبال زنان افغانستان گفت که حکم بازداشت کرام الدین کریم صادر کرده اما وزارت داخله بعد از گذشت چندین ماه نتوانسته است که این مقام پیشین فدراسیون فوتبال را با سارنوالی معرفی کند.