بر اساس گزارش ها در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای امنیتی افغان در مربوطات ولایت ننگرهار یک تن از فرماندهان برجسته گروه طالبان برای ولایت غزنی کشته شده است.

وزارت دفاع ملی در خبر نامه ای گفته است که ابو یوسف مشهور به ملا ادریس یکی تن از فرماندهان کلیدی گروه طالبان برای ولایت غزنی در ولایت ننگرهار کشته شده است.

این خبر نامه می افزاید که ملا ادریس فرمانده قطعه سرخ گروه طالبان برای ولایت غزنی بود که در نتیجه حمله هوایی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار کشته شده است.

در عین حل در یک خبر نامه امنیتی آمده است که نیروهای امنیتی افغان یک گزمه را در ولسوالی اندر ولایت غزنی راه اندازی نمودند که در نتیجه آن ۱۸ جنگجوی طالب کشته شده و یک تن دیگر آنها بازداشت گردیده است.

همچنان در جریان این گزمه یک دیپو سلاح گروه طالبان نیز از بین رفته است.

این خبر می افزاید که نیروهای امنیتی افغان یک حمله هوای را در ولسوالی آب بند ولایت غزنی انجام دادند که در نتیجه آن چهار تن از جنگجویان گروه طالبان به قتل رسیده و یک دیپو سلاح آنها نیز تخریب گردیده است.