سفارت آمریکا در کابل امروز سه شنبه در برگه تویترش نگاشته است که کارمندان این سفارت از روند شمارش آرا در کمیسیون مستقل انتخابات دیدار کرده اند.

در پیام تویتری این سفارت آمده است که کارمندان سفارت آمریکا به مرکز ثبت اطلاعات کمیسیون انتخابات دسترسی پیدا کرده اند و دیگر جای برای تقلب نمانده است.

سفارت آمریکا در کابل امروز سه شنبه (۱۶ میزان) در برگه تویترش نگاشته است که کارمندان این سفارت از روند شمارش آرا در مرکز ثبت اطلاعات کمیسیون انتخابات دیدار کرده است.

این سفارت افزود که مردم افغانستان باید مطمئن باشند که فقط آرای قانونی، با شفافیت و بی طرفی شمارش خواهد شد.

خانم کرین دیکر، معاون سفارت آمریکا در کابل در دیدارش با رئیس و کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که ایالات متحده آمریکا حمایت از مردم افغانستان و پروسه انتخابات را مسئولیت خود می داند و در طی ۲۰ سال گذشته برای تثبیت کردن دموکراسی در این کشور سرمایه گذاری کرده است و حاضر است ۲۰ دیگر نیز در این زمینه با شما همکاری کند.

قبل از این نیز جان بس سفیر آمریکا در کابل به دلیل تاخیر در باز شدن مرکز ثبت اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نگرانی کرده بود.

با این حال حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بار ها تاکید کرده است که نهاد های انتخاباتی به گونه شفاف و بی طرفانه کار شان انجام داده و تحت فشار هیچ فرد قرار نگرفته است.