در تازه ترین گزارش سازمان صحی جهان، مصرف کننده‌گان الکُل در جهان از نگاه زیاده نوشی، افغانستان در میان ۱۸۹ کشور جهان، پس از تونس جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش هر شهروند افغان بزرگتر از ۱۵ سال که بصورت دوام‌دار الکُل استفاده می‌کنند، در سال ۲۰۱۶ به صورت اوسط، ۳۳.۵ لیتر الکُل خالص استفاده کرده اند. این رقم در سال ۲۰۱۰ به میزان ۱۸.۹ لیتر بوده است.

تونس بر اساس این شاخص در میان سایر کشورها بی‌رقیب است، به طوری که مصرف کنندگان الکل در این کشور، در سال ۲۰۱۶ میلادی ۳۶.۶ لیتر الکل خالص مصرف کرده‌اند.

پس از تونس و افغانستان، کشورهای ترکیه، ایران، لبتان،‌ باالترتیب جایگاه سوم، چهارم و پنجم را از آن خود کرده اند.

این در حالی است که وارد نمودن و استفاده مشروبات الکُلی در افغانستان به دلیل اسلامی بودن نظام ممنوع است. اما با آنهم ارقام بلندی از مشروبات الکُلی از طریق قاچاق‌بران مواد مخدر وارد افغانستان می‌شوند.

قیمت مشروباط الکُلی نیز در افغانستان نسبت به سایر کشورهای جهان، گران است، که به همین دلیل تولید کننده‌کان داخلی مشروباط الکُلی برای شهروندان کم درآمد، بصورت قاچاقی و پنهانی کار می‌کنند.

به دلیل عدم نظارت از کیفیت مشروبات الکُلی داخلی، اکثراً تولید کننده‌گان آن به صورت غیر معیاری و غیر تخصصی آن را تولید می‌کنند که استفاده آن برای صحت خطر آفرین و حتی در برخی موارد کشنده است.