وزارت دفاع ملی در یک خبر نامه ای بیان داشته است که نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۶ عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی را در ۱۱ ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات ها ۷۰ تن دهشت افگن کشته شده و ۹ تن زخمی گردیده اند.

غزنی –

از اثر ضربات هوائی و انداخت متقابل در ولسوالی های اندر، خوگیانی، جغتو، دهیک، مقر، گیرو و مرکز ولایت غزنی ۲۶ تن دهشت افگن کشته، ۲ تن زخمی، ۲ عراده موتر، ۱۰ عراده موتر سایکل و یک باب مخفیگاه از بین برده شده است.

کندهار –

از اثر ضربات هوائی در ولسوالی های ارغنداب ۱۷ تن دهشت افگن کشته شده اند.

تخار –

از اثر ضربات هوائی در ولسوالی بهارک ولایت تخار ۱۳ تن دهشت افگن کشته شده و ۹ تن زخمی گردیده اند.

لوگر-

از اثر ضربه هوائی در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر ۷ تن دهشت افگن کشته شده و یک عراده موتر انها نیز از بین برده شده است.

هلمند –

از اثر ضربات هوائی در ولسوالی های نهر سراج مارجه و نادعلی ولایت هلمند ۶ تن دهشت افگن کشته شده و یک عراده موتر سایکل آنها نیز از بین برده شده است.

زابل –

از اثر ضربه هوائی در مرکز ولایت یک تن دهشت افگن کشته، یک تن زخمی و یک عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

فراه –

از اثر ضربات هوائی در ولسوالی بالابلوک ولایت فراه یک عراده موتر مملو از مواد انفجاریه از بین برده شده است.