شورای امنیت سازمان ملل متحد از کمیسیون های انتخاباتی افغانستان خواسته است که در شمارش آرا، از دقت کامل کار گرفته و تاکید بر منصفانه بودن این روند کرده است.

شورای سازمان ملل متحد در یک اعلامیه‌ای گفته است که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان یک گم بسیار مهم در راستای تحکیم دموکراسی بوده و در عین حال از کمیسیون های انتخاباتی خواسته است که در شمارش آرا از دقت لازم کار گرفته شود.

در این اعلامیه آمده است: “اعضای شورای امنیت از تمام نهادهای انتخاباتی افغانستان، به شمول کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد تا اطمینان حاصل کنند که آرای مردم افغانستان با دقت شمرده شده و نتایج آن، به شکل منصفانه، همه شمول و شفاف تعیین می شود.”

کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را به تاریخ ۲۷ میزان سال روان اعلام خواهد کرد.

در عین حال شورای سازمان ملل متحد از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواسته است که به اصول و قواعد کمیسیون انتخابات پایبند بوده و دست از اتهامات بی مورد و نتیجه گیری پیش از وقت بر دارند.

کمیسیون های انتخاباتی بیان داشته است که تا اکنون ۲.۵ میلیون رای شمارش شده است.