بر اساس تازه ترین گزارش این سازمان که روز دوشنبه ۸ میزان منتشر شد، افغانستان را مرکبار ترین کشور برای امداد رسانان خوانده است.

در این گزارشی آمده است که از جنوری تا سپتامبر سال روان ۳۱۹ رویداد به وقوع پیوسته که از این میان نیمی آن نتیجه‌ی خشونت مستقیم و غیرمستقیم در برابر کارمندان، دارایی‌ها یا امکانات بشر دوستانه بوده است.

این گزارش همچنان بیان داشت که ۲۷ امداد رسان در سال روان جان باخته، ۳۱ امداد رسان دیگر زخم برداشته و ۳۳ امداد رسان هم ربوده شده اند.

دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد تاکید کرده است که حمله بر کارمندان و تاسیسات امداد رسانی، نه تنها دسترسی نیازمندان افغان را به کمک متاثر ساخته بلکه بر دسترسی امدادگران و توانایی آن‌ها در عرضه خدمات ضروری به افراد نیازمند نیز تاثیر منفی گذاشته است.

بر بنیاد این گزارش، در حال حاضر تقریبا دو سوم افغان‌ها در مناطقی زندگی می‌کنند که در آن درگیری جریان دارد و نقض حقوق بشر، خشونت‌های جنسی و جنسیتی مشهود است و زیرساخت‌های غیرنظامی مانند مکتب‌ها و تاسیسات صحی هدف حملات قرار می‌گیرند.