مقامات هندی می گوید که بیش از صد نفر در اثر سرازیر شدن سیلاب های سنگین در دو ایالت شمالی بیهار و اوتارپرادش کشته شده اند.

به گفته مقامات هندی در نتیجه شدت سیلاب ها حرکت قطار ها، موتر ها، مراقبت های بهداشتی و درمانی، مکاتب و منابع تولید برق در دو ایالت هند از فعالیت باز مانده اند.

این مقامات افزودند که تا اکنون ۲۹ نفر در ایالت بیهار کشته شده و سیلاب ها در شهر مرکزی این ایالت بنام پتنه شدت گرفته است.

شهر پتنه از روز جمعه در معرض باران های شدید قرار داشت و بخش های زیادی از مناطق مسکونی در اثر سیلاب های شدید زیر آب فرو رفته است.

یک رسانه محلی از قول یک مقام شهری گفته است که “به هیچ عنوان انتظار چنین بارانی را نداشته‌اند.”

مقامات ایالتی از نیروهای هوایی ارتش هند خواسته‌اند که با هلیکوپتر و ماشین‌های پمپاژ آب به کمک مردم این مناطق بیایند.