دو روز پس از برگزاری انتخابات، عبدالله عبدالله یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در کنفرانس خبری ظاهر شده گفت که انتخابات به دور دوم نخواهد رفت و دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در دور نخست پیروز خواهد شد.

عبدالله عبدالله گفت که دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی بررسی های را که در طی دو روز گذشته انجام داده است، نشان میدهد که تیم وی بیشترین آرا را دارد و در دور نخست برنده می‌شوند:

رای ما بلند است، نتایج را کمیسیون انتخابات اعلان میکند. اما بررسی های دو روز ما نشان میدهد که ما با رای بلند آمدیم. در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمی روند و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل خواهد داد.

آقای عبدالله بر جلوگیری از تقلب در انتخابات تاکیده نموده گفت کسانیکه دست به تقلب زده اند و در انتخابات مداخله کرده اند باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

عبدالله گفت که به اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات، هیچگونه رای بایومتریک نشده قابل قبول نیست و رای کسانیکه ثبت نام نبوده اند نیز قابل پذیرش نیست.

این در حالی است که دیروز امرالله صالح، نامزد معاونیت نخست دسته انتخاباتی دولت‌ساز نیز ادعا کرده بود که تیم وی بیشترین آرا را بدست آورده است.

قرار است تا ۲۰ روز دیگر کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج ابتدایی را اعلان کند.