باز محمد مبارز ورزشکار مبارزرات آزاد افغانستان شب گذشته از ورزشکار روسی دنیس کنکوف شکست خورد.

باز محمد مبارز پیش از برگذاری این رقابت، چهار ماه را در تایلند سپری نموده بود، و تمریناتی فشرده را پشت سر گذشتانده بود.

باز محمد مبارز در حالی از دنیس کنکوف شکست خورد که پیش از آغاز رقابت شش کیلو وزن باخته بود، تا بتواند در جربان وزن کشی هم وزن رقیب اش باشد، این در حالی است که بعد از کم کردن وزن مبارز، تصاویر از وی در رسانه های اجتماعی دست به دست میشد که نشان دهنده وضعیت بد باز محمد را نشان میداد.

قابل یادآوری است که حریف مبارز دنیس کنکوف قبل از این هم دو مبارز افغان را شکست داده بود، که بعدا با چلنج مبارز روبرو شد اما مبارز نتوانست انتقام دو هموطن اش را بگیرد و در مقابل کنکوف شکست خورد.