حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان از اظهارات رییس جمهور غنی در مورد مارشال محمد قسیم فهیم، انتقاد کرده است.

حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان با نشر اعلامیه‌ی گفته است که اخیراً در یکی از همایش‌های انتخاباتی در مورد مارشال فهیم حرف‌های ناشایسته گفته شده است.

در بخش از اعلامیه آمده است

من مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم را در دو دور ریاست جمهوری ام که به صفت معاون اول ریاست جمهورى ایفاء وظیفه نمود و نیز قبل از آن شخصیت با وقار، وطندوست، متدین و متعهد به منافع ملی و اتحاد و اتفاق مردم افغانستان دریافتم. وی همیش میگفت که در بعضی مناطق افغانستان مردم (سنگ) میگویند و در بعضی مناطق (ډبره) ، ما مردم افغانستان صاحب هردوی آن هستیم.

این در حالی است که اخیراً نوار تصویری رییس جمهور غنی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که گفته است که وی در یکی زا نشست‌های کابینه در پیش چشمان وزرا، حکم مارشال فهیم را پاره کرده است.

در پی این اظهارات رییس جمهور، بنیاد مارشال فهیم با نشر خبرنامه‌ی گفته های رییس جمهور را افترا آمیز و غیر مسوولانه خواند.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز با انتقاد از گفته های رییس جمهور غنی، گفته است که وی به رییس جمهور غنی توصیه میکند تا به شهدا وبزرگان این سرزمین احترام بگذارد:

عبدالله عبدالله،‌ رییس اجراییه حکومت وحدت ملی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری

گرچه دروغ‌گویی و توجیه دروغ و تقلب به عادت رهبر دسته انتخاباتی دولت ساز تبدیل گردیده است، اما به وی توصیه میکنم تا به شهدا، بزرگان و شخصیت‌های نیک‌نام و قهرمان این سرزمین احترام بگذارد و از بستن اتهام و روا داشتن دروغ علیه گذشتگان این سرزمین اجتناب ورزد.