- خبرگزاری خامه پرس – فارسی - https://www.khaama.com/persian -

یک جوان افغان با استفاده از نام خانوادگی رئیس جمهور، ده ها دختر جوان را فریب داده است

Walid Karzaiولید کرزی، با استفاده از نام خانوادگی حامدکرزی، ده ها دختر جوان افغان را از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک و سکایپ فریب داده و از آنها پول گرفته است.

این جوان افغان که ظاهراً خوش چهره هم است، از دیر بدینسو با استفاده از اسم مستعار ولید کرزی، اسم یگانه پسر کاکای رئیس جمهور افغانستان، دختران جوان افغان را از طریق شبکه های اجتماعی فریب داده و از انها به بهانه های گوناگون پول گرفته است.

به اساس گزارشی که از طریق برنامه دیدگاه تلویزیون جهانی آریانا به نشر رسید، ولید کرزی خود را به دختران جوان افغان از طریق شبکه های اجتماعی یک شخص پولدار، مردم دوست و مذهبی معرفی میکرد تا آنها را مجذوب خود کند.

در ویدیوی که از سوی همین برنامه به نشر رسید، دیده میشود که ولید کرزی برای جلب اعتماد جانب مقابل دستش را بالای نسخۀ قرآن کریم گذاشته و سوگند یاد میکند که در گفته هایش صادق است.

به نقل از همین منبع ولید کرزی از دخترانیکه فریب او را خورده بودند، میخواست تا در مقابل کمره کامپیوتر عریان شوند و تن برهنه ی شانرا به ولید کرزی نمایش دهند. این پسر فریبکار همه ی این جریانها را فلمبرداری نموده بعداً آنها را تهدید میکرد که اگر به وی مقدار مشخص پول روان نکنند، این فلمها از طریق انترنت به نشر خواهد رسید.

ادعاهای وجود دارد که ولید کرزی با اینگونه فریب کاری ها بیشتر از ۳ میلیون دالر بدست آورده باشد.

شماری از دخترانیکه هدف فریبکاری این پسر قرار گرفته اند، با فرستادن صورت حساب بانکی، تصاویر و ویدیوها به ریاست انترپول افغانستان، ازین ریاست میخواهند تا در دستگیری ولید کرزی اقدام کنند.

در همین حال، جنرال امین الله امرخیل، رئیس پلیس انترپول افغانستان به خامه پرس میگوید که تا زمانیکه مدعیان و متضررین رسماً به مراجع عدلی و قضائی شکایت نکنند و شواهد کافی بر علیه مدعی علیه ارایه نکنند، ارگانهای امنیتی تنها به اساس گزارشهای انترنیتی و مطبوعاتی نمی توانند برای دستگیری وی اقدام کنند.

آقای امرخیل گفت:

“ما از همه متضررین میخواهیم تا اسناد و مدارکی را که در دست داردند به ریاست انترپول افغانستان که در چوکات وزارت امور داخله فعالیت میکند، ارایه کنند تا در قسمت بازداشت و دستگیری این شخص اقدام شود.”

برخی از جوانان افغان، از دوستان ولید کرزی و کسانیکه او را شخصاً میشناسند، میخواهند تا در قسمت دستگیری وی ارگانهای امنیتی را همکاری کنند.