وزارت دفاع ملی می گوید که نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۱ عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی را در ۱۴ ولایت کشور راه اندازی کرده اند؛ درنتیجه این عملیات ها ۷۹ تن دهشت افگن کشته، ۲۱ تن زخمی و ۲ تن دستگیر گردیده اند.

ننگرهار-

از اثر ضربات هوائی و انداخت متقابل در ولسوالی های خوگیانی و اچین ولایت ننگرهار ۱۹ دهشت افگن به شمول ۱۷ تن داعشی کشته و ۹ حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است .

بلخ –

در نتیجه عملیات مشترک خاص و ضربات هوائی در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ ۱۱ دهشت افگن کشته شده و ۲ عراده تانکر تیل نیز از بین رفته است.

تخار –

از اثر ضربات هوائی در ولسوالی ینگی قلعه ۱۱ تن دهشت افگن کشته و ۶ تن زخمی گردیده اند.

لوگر-

از اثر ضربه هوائی و عملیات مشترک خاص در ولسوالی خروار ولایت لوگر ۱۱ تن دهشت افگن کشته، یک عراده موتر سایکل و ۲ عراده تانکر تیل از بین رفته است .

هلمند –

از اثر ضربات هوائی و عملیات تصفیوی در ولسوالی های سنگین، گرشک و نهر سراج ۸ تن دهشت افگن کشته، ۳ تن زخمی و مقدار سلاح و مهمات بدست آمده است.

غزنی –

از اثر ضربات هوائی و عملیات نیرو های خاص افغان در ولسوالی های آب بند، قره باغ و گیرو ولایت غزنی ۷ تن دهشت افگن کشته، ۲ فرد مشکوک دستگیر، ۴ باب مخفیگاه، ۲ تونل زیر زمینی، یک عراده موتر از بین برده شده ، ۷ عراده موتر سایکل و مقدار سلاح و مهمات نیز بدست نیروهای امنیتی افغان آمده است.

ارزگان –

از اثر ضربات هوائی نیزوعای ارتش در قریه جات خانقا و شاه ظفر مرکز ولایت ارزگان ۶ تن دهشت افگن کشته، ۹ تن زخمی، یک باب مخفیگاه و مقدار سلاح و مهمات آنها نیز از بین رفته است .

زابل-

در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی میزان ولایت زابل ۳ تن دهشت افگن کشته، یک تن زخمی و ۲ عراده موتر سایکل نیز بدست نیروهای امنیتی افغان آمده است.

خوست –

از اثر ضربه هوائی نیروهای ارتش در ولسوالی موسی خیل ولایت خوست ۲ تن دهشت افگن کشته شده و ۲ تن دیگر آنها زخمی گردیده اند.

کندهار –

در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی میوند ولای کندهار ۲ تن از دهشت افگنان طالب کشته شده و ۳ تن دیگر شان زخمی گردیده اند.

میدان وردک –

از اثر ضربات هوائی در ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک یک از تن دهشت افگنان کشته شده است.