جان باس، سفیر امریکا در کابل در نوشته صفحه تویترش از بی برقی کابل شکایت کرده است.

سفیر امریکا مقیم کابل در صفحه تویترش نگاشته است که به او گزارش رسیده است که اداره تدارکات ملی خرید مواد سوخت را برای دستگاه‌های تولید برق حرارتی در کابل، منظور نمی کند.

وی همچنان گفته است که این در حالی است که حتا امریکا و ماموریت حمایت‌های قاطع به بازسای سیم‌های انتقالی برق کمک می‌کنند.

این در حالی است که از چندین بدین سو پس از تخریب پایه های برق در ولایات کندز و بغلان از سوی گروه طالبان، ۱۰ ولایت افغانستان بشمول پایتخت این کشور در بی برقی و از طرف شب این ولایات تاریک اند.

گفته می‌شود که راه بدیل توزیع برق در کابل، فعالیت‌ دستگاه های تولید برق حرارتی است که درخواست خرید سوخت برای آن حدود ۵ ماه قبل به تدارکات ملی رسیده، اما تا هنوز از سوی رییس جمهور منظور نشده است.

در همین حال شرکت برشنا اعلام کرده است که تیم تخنیکی آنها امروز کار را بالای پایه های تخریب شده آغاز کرده اند.