بر مبنای گزارش ها در پی عملیات های نیروهای امنیتی افغان در ولایت بلخ سه فرد کلیدی تروریستان طالب دستگیر گردیده اند.

محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین در صحبت با خامه پرس گفت که شب گذشته در پی عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی به رهبری نیروهای کماندو های افغان صوفی جنت‌گُل مسئول مالی جنایتکاران طالب برای ولسوالی چمتال، ملاغنی سرگروپ تروریست های طالب در فراه و یک سر گروپ دیگر آنها بنام مستعار حاجی پالک، در قریه علیزی ولسوالی چمتال ولایت بلخ دستگیر شده اند.

آقای رضایی افزود که در این عملیات به اضافه این سه فرد کلیدی تروریستان سه تن دیگر از همراهانش بنام های خوشحال، علم‌خان و شیر محمد نیز دستگیر شده اند.

وی افزود که از نزد افراد باز داشت شده تعدادی سلاح، مهمات و اسناد های مختلف بدست نیروهای امنیتی افغان آمده است.

به گفته آقای رضایی در این عملیات ها هیچ نوع آسیبی به نیروهای امنیتی افغان و مردم ملکی وارد نشده است.