مولانا محمد عبدالله، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که شیوه استخدام کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات با تبعیضات قوی و زبانی دچار است.

مولانا محمد عبدالله کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات امروز سه شنبه (۲۶ سنبله) در یک کنفرانس خبری گفت که افراد به گونه غیر قانونی در سطوح بالای دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات استخدام شده که حضور رسمی ندارند.

آقای عبدالله در این کنفرانس بیان داشت که ضعف مدیریتی و تبعیضات قومی در استخدام کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد. وی در این کنفرانس از شخص خاصی در پیوند به اعمال تبعیض در استخدام کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات نام نبرد اما تاکید کرد که حضور غیر قانونی برخی افراد در دارالانشاء کمیسیون انتخابات، انتخابات را به چالش می کشد.

آقای عبدالله در این کنفرانس همچنان از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی انتقاد کرد که تا اکنون چرا آموزن رقابتی برخی از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات نگرفته نشده است. او بیان داشت که دلیل تاخیر در برگزاری آزمون کارمندان کمیسیون انتخابات ممکن در عقب مافیای تقلب وجود داشته باشند.

وی همچنان از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات نیز انتقاد کرد که در قسمت استخدام کارمندان این کمیسیون غفلت کرده، وی گفت برخی از کارمندان کمیسیون که اجیر هستند صلاحیت بالاتر از کمیشنران در تغییر و حذف معلومات سیستم مرکزی دارند و در صورتی که جلوی این گونه تبعیضات گرفته نشود انتخابات به چالش کشانیده می شود.