سید منصور نادری از رهبران روحانی و از سیاست‌مداران پرنفوذ در افغانستان، امروز (سه شنبه) در یک جلسه‌ی سیاسی، از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی، پشتبانی اش را اعلام کرد.

آقای نادری که در یک جلسه‌ی سیاسی با اشتراک شمار از رهبران قومی صحبت میکرد دلیل حمایتش را از عبدالله عبدالله، ملی اندیشی آقای عبدالله عنوان نموده گفت:

 افغانستان در شرایط کنونی نیاز به وحدت ملی و ختم جنگ دارد، که داکتر صاحب عبدالله یک شخصیت مسلمان و یک افغان ملی اندیش است که حتی حاضر است یکروز قبل از انتخابات و یا یک روز پس از انتخابات، برای آمدن صلح در افغانستان از انتخابات و کرسی قدرت بخاطر نفع مردم بگذرد.

وی افزود که حزب پیوند ملی افغانستان با متحدین سیاسی اش و همچنان شورای مردمی اسماعیلیان افغانستان مشترکاً تصمیم گرفته اند تا در انتخابات پیش‌رو از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی پشتیبانی نمایند.

پیش از این آقای نادری از دسته انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف حمایت کرده بود،‌ اما به دلیل مشکلات درونی، دسته انتخاباتی صلح و اعتدال از هم فروپاشید.

این در حالی است که آقای نادری در انتخابات ۲۰۱۴ از محمد اشرف غنی حمایت کرده بود و از سوی وی پس از پیروزی لقب عقاب هندوکش را گرفت.

نادری در انتخابات ۲۰۰۹ با راه اندازی ۲ همایش بزرگ انتخاباتی در زادگاهش دره کیان ولایت بغلان و در استدیوم ورزشی شهر کابل، از حامد کرزی حمایت کرد که پس از آن برخی از رسانه های غربی وی را کینک میکر (پادشاه ساز) عنوان کردند.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ۶ میزان ۱۳۹۸ برگزار گردد.