شبکه اجتماعی فیس‌بک به تازه‌گی اپلیکیشن “همسریابی” یا “دوست‌یابی” اش را فعال نموده و روی خط انترنت قرار داده است.

این بخش فعلاً تنها در کشور امریکا فعال شده است و ممکن در آینده برای کشور‌های دیگر نیز فعال گردد.

کاربران نیاز دارند برای این بخش جدید فیسبک بصورت جداگانه پروفایل باز نموده ثبت نام کنند و در آن معلومات شخصی را از قبیل اسم، سن، حالت مدنی،‌ شغل، مذهب،‌ تحصیلات و محلی زندگی باید درج نمایند.

این اپلیکیشن می‌تواند برای کاربران کمک تا اشخاص دیگری از جنس مخالفش که با عین مشخصات باشد را برای دوست شدن پیشنهاد نماید.

برای استفاده از این اپلیکیشن باید کاربر حد اقل ۱۸ ساله باشد و نیاز نیست منتظر بماند تا شخص مورد نظر او را بیابد، بلکه می تواند با پیام مستقیم و یا انتخاب گزینه” لایک” علاقمندی خود را به شخص مورد نظرش نشان دهد.

یکی ازتفاوت‌های عمدۀ این اپلیشکن با اپلیکشن های دوست‌یابی دیگر از قبیل “تندر” یا “ببل” این است که افراد بر اساس گروه ها، فعالیت ها و علایق مشترک که در پروفایل خود ذکر کرده اند، به یکدیگر پیشنهاد خواهند شد و فرصت کافی برای تحقیق و جستجو در پروفایل و صفحه یکدیگر را خواهند داشت.