تیم ملی کرکت افغانستان در یک رقابت آزمایشی که به میزبان بنگلادیش برگزار شده بود، بنگلادیش را با تفاوت ۲۲۴ دوش شکست داد.

در دور نخست افغانستان توپ ‌زنی کرد که با از دست دادن تمام ویکیت هایش، ۳۲۴ نمره را برای بنگلادیش هدفت تعیین کردند.

در این دور رحمت‌شاه بازیکن افغان ۱۰۲ دوش (بلند‌ترین) را به دست آورد. اصغر افغان بازیکن دیگر ۹۲ دوش، راشد خان ۵۱ دوش و افسر زازی ۴۱ دوش را انجام دادند.

تیم بنگلادیش نتوانستند به هدف تعیین شده برسند و تنها ۲۰۵ دوش را در دور نخست، انجام دادند.

و افغانستان در دور دوم ۲۶۰ دوش را برای بنگلادیش هدف تعیین کرد که در آن ابراهیم زدران ۸۷ دوش، اصغر افغان ۵۰ دوش، و افسر زازی ۴۸ دوش را انجام دادند.

دراین دور نیز تیم کرکت بنگلادیش به هدف دتعیین شده نرسیدند و تنها ۱۷۳ دوش را انجام دادند که در نهایت با تفاوت ۲۲۴ دوش، بازی به نفع تیم ملی کرکت افغانستان پایان یافت و افغانستان در این بازی تِست مچ (رقابت آزمایشی) پیروز شد.

پیش از این افغانستان ۲ تِست مچ دیگر را نیز با کشور هندوستان و ایرلند انجام داده بود که در مقابل هندوستان شکست خورده و در مقابل ایرلند پیروز گردیده بودند.