معصوم استانکزی، رییس عمومی امنیت ملی افغانستان پس از انفجار مرگبار در کابل، از سمنتش کناره گیری کرد.

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری با تایید این خبر به خامه پرس گفت که استعفای معصوم استانکزی، رییس عمومی امنیت ملی افغانستان از سوی رییس جمهور منظور شده است.

این در حالی است که بامداد امروز طالبان موتر بمی را در در ورودی ریاست ۴۰ امنیت ملی در ساحه شش درک کابل انفجار دادند که در نتیجه آن ۱۰ تن به شمول دو سرباز خارجی کشته شده و بیش از ۴۰ تن دیگر زخمی شدند.

دو روز قبل نیز انفجار مرگباری دیگری در ساحه قابل بای کابل نزدیک کمپ نیروهای خارجی اتفاق افتاد که در نتیجه آن ۱۶ تن به شمول ۵ شهروند خارجی کشته شدند و ۱۱۶ تن دیگر مجروح گردیدند.