عبدالله عبدالله، رییس اجرایی و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به روز چهارشنبه در یک همایش انتخاباتی به الفاظ شدید بالای رییس جمهور غنی تاخت و وی را به دروغ‌گویی و تفرقه افگنی متهم کرد.

عبدالله عبدالله یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در جریان همایش انتخاباتی امروز (چهار شنبه) با الفاظ شدید بالای رقیب انتخاباتی اش رییس جمهور غنی تاخت و اشارتاً گفت که دلیل بی اعتمادی مردم بالای حکومت و شدت گرفتن بحران ناامنی در افغانستان، دروغ‌گویی، تبعیض و تفریقه افگنی است.

آقای عبدالله گفت که به کشورهای منطقه عذر میکنیم که هزینه‌ی برق وارداتی را کم کنند، اما آقای غنی اعلام میکند که به تمام منطقه برق صادر می‌کنیم.

وی همچنان گفت که وقتی رییس جمهور از قطعات عسکری بازدید میکند، شاجورهای مرمی و حتی سوزنک‌های تفنگ سربازان را می‌کشند.

عبدالله گفت:

مردم افغانستان به این درک رسیده اند که کی به آنها دروغ گفته و دروغ میگوید. حکومت‌داری با تبعیض، تفرقه افگنی و خاک زدن بر چشم مردم نمیشود.

وی همچنان رهایی خلیل‌الله فروزی از متهمان اصلی بحران کابل بانک و حاجی دلاور مشاور مجلس سنا را پرسش بر انگیز خوانده گفت:

چرا خلیل‌الله فیروزی را در موقع انتخابات آزاد کردید؟ اگر بی گناه بود چرا پنج سال در زندان ماند؟ و اگر نبود، چرا حالا آزاد شد؟

عبدالله همچنان در مورد رهایی حاجی دلاور مشاور مجلس سنا که به اتهام همکاری با تروریستان بازداشت شده بود گفت:

دلاور مشاور پیشین مجلس سنا دستگیر شد. قصد حمله‌ی تروریستی داشت و در موترش تروریستان را انتقال میداد. وقتی او دستگیر شد، یک مقام بلند پایه‌ امنیتی گفت که شبکه حقانی امشب نخوابید. چرا یک تروریست خطرناک را آزاد کردید؟ میخواهید که گروه حقانی آرام بخوابد؟

این در حالی است که چند روز پیش مقام‌های حکومتی از رهایی خلیل‌الله فروزی یکی از متهمان اصلی بحران کابل بانک و حاجی دلاور از متهمان همکاری با تروریستان و گروه داعش، خبر دادند.

عبدالله عبدالله از رقبای جدی رییس جمهور غنی به حساب می آید. دور قبل نیز این دو تن به رقابت پرداختند که در نتیجه با مشارکت هردو، حکومت وحدت ملی به میان آمد.