بامیان با داشتن شهرهای کهن و تاریخی و جاذبه های گردشگری،‌ می‌تواند از این ناحیه به خودکفایی اقتصادی دست یابد.

گرچه اکنون بیشتر شهروندان بامیان به پیشه کشاورزی و مال‌داری مشغول اند اما به دلیل سردسیر بودن این ولایت و همچنان نداشتن زمین کافی برای زراعت، مردمان آن روزگار مناسبی ندارند.

بامیان یکی از ولایت‌های باستانی و تاریخی افغانستان است که پوتانسیل گردش‌گری بیشتری دارد، اما برای توسعه و رشد زمینه های گردش‌گری در این ولایت، توجه لازم صورت نگرفته است.

به تازگی دانشگاه فلورانس ایتالیا ماستر‌پلان شهر بامیان را طراحی کرده است که در صورتی تطبیق آن محدودیت های ساخت و ساز در مرکز شهر بامیان و اطراف بودا، وضع خواهد شد.

در این ماستر پلان مرکز شهر بامیان و اطراف بودا به عنوان ساحات تاریخی باید به حالت موجوده آن حفظ شده و بهسازی شوند و هیچگونه ساختمان‌های جدید در این ساحات اعمار نگردد.

محمد داوود اسکانی متخصص شهرسازی که در طراحی ماسترپلان شهر تاریخی بامیان با دانشگاه فلورانس همکاری نموده است می‌گوید که باوجود موقعیت و جایگاه خاص ولایت بامیان، برای توسعه و انکشاف دراین ولایت توجه نشده است:

محمد داوود اسکانی
متخصص شهرسازی

ولایت بامیان را میتوان چهارراهی تقاطع فرهنگ‌ها و مدنیت ها یاد کرد چونکه این ولایت در گذشته هم بوسیله جاده ابریشم نقطه وصل مدنیت ها بوده است. امروز نیز شهرها از گذشته خود هویت می‌گیرند و پیام می‌دهند برای توسعه در آینده. اما متاسفانه به این ولایت که از قدامت تاریخی و شهرت جهانی برخوردار است، به انکشاف و توسعه آن توجهی لازم صورت نگرفته است.

آقای اسکانی می‌گوید در صورتیکه فرودگاه بامیان که در جای نامناسبی در داخل شهر موقعیت دارد، به ساحه قرغنه تو انتقال یابد، جاذبه توریستی بامیان بیشتر افزایش خواهد یافت و تعداد سیاحان داخلی و خارجی در مدتی کوتاهی چندین برابر بیشر خواهد شد.

وی همچنان می‌گوید در صورتیکه برای پارک ملی بند امیر پلان شهری ساخته شود که در آن اماکن و تسهیلات لازم در نظر گرفته شود و طبقاً همان پلان درست تطبیق شود، همزمان با افزایش سیاحان در این ولایت عواید آن نیز افزایش خواهد یافت و ممکن این ولایت تنها از بعد گردشگری به خودکفایی اقتصادی برسد.

طاهر زهیر والی بامیان به روز پنجشنبه در پنجاه‌ و نهمین نشست کمیته پارک ملی گفت که در یک هفته گذشته بیشتر از ۱۰۰ هزار گردش‌گر از بند امیر و سایر اماکن تاریخی بامیان بازدید کرده اند که این رقم سابقه نداشته است.

والی بامیان از سرمایه‌گذاران خواسته است تا به منظور افزایش ظرفیت توریستی و ایجاد اماکن و مراکز تسهیلاتی و جاذبه‌های گردش‌گری در پارک ملی بند امیر سرمایه‌گذاری نمایند.

ولایت باستانی بامیان در جنوب کوه های هندوکش و در شمال کوه های بابا به مساحت تقریبی ۱۷۵۵۵ کیلو متر مربع و به ارتفاع ۲۵۰۰ متر از سطح بحر در حوزه مرکزی افغانستان قرار گرفته است.

این ولایت به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی، با داشتن آثار باستانی و تاریخی، مناظر طبیعی و آب و هوا گوارا از جایگاه خاصی بر خوردار است و از میراث‌های تمدن جهان بشمار میرود. بامیان با داشتن تاریخ کهن و آبده های تاریخی در فهرست سازمان میراث های فرهنگی جهان ثبت شده است.