رییس جمهور محمد اشرف غنی فرمان رهایی ۳۵ تن از زندانیان طالب را به پیشواز صلح و حلول عید قربان، صادر کرد.

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان طی اعلامیه‌ای گفته است که ۳۵ تن از زندانیان طالبان به اساس فرمان رییس جمهور از زندان امنیت ملی افغانستان آزاد شدند.

در اعلامیه آمده است که:

حکومت افغانستان بخاطر صلح و آتش بس پایدار، همواره در مذاکره و گفتگو را باز مانده، تا همه طرف های درگیر به جنگ نقطه‌یی پایان گذاشته متوسل به گفتگو و نرمش شوند. اقدام رهایی این محبوسین هم نمونه آشکار از اراده محکم حکومت در قبال مذاکرات صلح و ختم جنگ می باشد.  

ریاست عمومی امنیت ملی از تمامی رها شده گان تقاضا می نماید تا منبعد فریب دشمنان صلح و ثبات کشور را نخورده و با آنها همکاری ننمایند.

منابع امنیتی گفته اند که طالبان نیز ادعا کرده اند که ۷۶ تن از زندانیان نیروهای امنیتی افغان را که نزد طالبان زندانی بودند را به مناسبت عید و همچنان حسن نیت گفتگوهای صلح افغانستان آزاد کرده اند، اما تا اکنون هیچ زندانی نیروهای افغان از سوی طالبان رها نشده اند.