کیفن کنگ و تموتی جان ویکس ۳ سال قبل از سوی طالبان در شهر کابل ربوده شدند

دانشگاه امریکایی افغانستان با نشر اعلامیه‌ای از طالبان می‌خواهند تا کارمندان ربوده شده‌ای آن نهاد را رها کنند.

طالبان سه سال قبل کیفن کنگ و تموتی جان ویکس، ۲ تن از استادان دانشگاه امریکایی را از شهر کابل ربودند و این دو تن تا اکنون در نزد طالبان اسیر هستند.

دانشگاه‌ امریکایی در سومین سالیاد ربودن این کارمندانش از سوی طالبان، با نشر اعلامیه‌ای یک بار دیگر از طالبان خواسته است تا کارمندان دانشگاه امریکایی افغانستان را آزاد کنند.

در اعلامیه آمده است که اسیر گرفتن استادانیکه برای تعلیم و تربیه فرزندان افغانستان به کابل آمده بودند هیچگونه اهداف جنگی را دنبال نمیکند

دراین اعلامیه همچنان آمده است که دانشگاه امریکایی افغانستان برای رهایی کارمندانش از نزد طالبان، به دادخواهی اش ادامه خواهد داد.

تِموتی جان ویکس ۵۰ ساله‌است و شهروند آسترالیا و کیفن کینگ ۶۲ سال عمر دارد و شهروند ایالات متحده امریکاست.

کیفن و تموتی در سال ۲۰۱۶ میلادی از سرک دارالامان شهر کابل هنگامی که دانشگاه امریکایی افغانستان را ترک می‌کردند، ربوده شدند.