دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله انتصاب نور محمد نور را به عنوان مشاور ارشد در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مداخله صریح رییس جمهور غنی و غیرقانونی میداند.

دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی با نشر اعلامیه‌ی تقرر نور محمد نور را در کمیسیون مستقل انتخابات ریاست جمهور خلاف قانون دانسته و خواهان انفکاک آقای نور و همچنان توقف مداخلات در امور کمیسیون شده است.

در اعلامیه همچنان آمده است که تقرر آقای نور در بست مافوق رتبه به عنوان مشاور ارشد کمیسیون مستقل انتخابات مداخله صریح رییس جمهور در امور کمیسیون محسوب می‌گردد.

در اعلامیه همچنان آمده است که:

دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به این باور است که با درنظرداشت تجربه های تلخ گذشته، مداخلات حکومت در امور کمیسیون ها و نقش مسوولان پیشین این نهاد در سازماندهی تقلب، گماشتن مجدد مسوولان قبلی و معزول این نهاد به اعتماد مردم بالای کمیسیون‌ها ضربه می‌زند و از برگزاری یک انتخابات شفاف، سراسری و با اعتبار جلوگیری می‌کند.

این در حالی است که چند روز قبل نور محمد نور عضو پیشین کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان مشاور ارشد این کمیسیون در بست مافوق رتبه پس از منظوری رییس جمهور غنی، مقرر گردید.