طالبان در یک بیانیه اظهار داشتند که انتخابات در حضور نیروهای خارجی مشروعیت ندارد.

طالبان روز شنبه در یک بیانیه اظهار داشتند که انتخابات در حضور نیروهای خارجی مشروعیت ندارد و تاکید بر آن کردند که حکومت افغانستان روند انتخابات را متوقف کنند.

در این بیانیه آمد است: ” ما از شهروندان وطن پرست افغانستان می خواهیم که از مشارکت در روند انتخابات خود داری کنند و از اشتراک در جلسات نامزد های انتخابات ریاست جمهوری و مبارزات انتخاباتی بپرهیزند و همچنان برای جلوگیری از آسیب رساندن به عموم مردم خواسته اند که در آن جلسات که در معرض حمله هستند شرکت نکنند.

همچنان در این اعلامیه آمده است که انتخابات در حال اتلاف وقت، پول و امکانات بود زیر در حال حاضر مذکرات بر سر خروج نیروهای خارجی از افغانستان جریان دارد و همچنان گفتگو بین الافغانی قرار است انجام شود.