“اسب سیاه” یکی از معروف ترین و جنجالی ترین آهنگ های کیتی پری است که به دلیل دزدی این آهنگ از سوی دادگاه به پرداخت جریمه ۲۷۸۰۰۰۰ دالر محکوم شده است.

کیتی پری آواز خوان پر آوازه آمریکای متهم به سرقت آهنگ “اسب سیاه” از سوی دادگاهی در لس آنجلس به پرداخت جریمه ای برابر با ۲ میلیون ۷۸۰ هزار دالر محکوم شده است.

آهنگ “اسب سیاه” که در سال ۲۰۱۳ منتشر شده بود یکی از پر فروش ترین آثار های کیتی پری به حساب می رود، رو نوشت نزدیکی از یک آهنگ رپ ساخت سال ۲۰۰۹ است.

هئیت منصفانه شامل نه نفره در دادگاه لس آنجلس پس از پنج سال سر انجام به نفع “مارکس گری” کسی که در سال ۲۰۱۴ از کیتی پری به دلیل سرقت آهنگ اش شکایت کرده بود، رای داد.