حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در پیوند به گفته های اخیر دونالد ترامپ واکنش سریع نشان داده گفته است که اظهارات آقای ترامپ بازتاب مکنونات درونی رهبری آمریکا در قبال مردم و کشور ما بوده و نشان میدهد که آنها به زندگی و کرامت انسانی هیچ احترامی قایل نیستند.

آقایی کرزی همچنان گفته است که مردم افغانستان از معاملات نهانی ایالات متحده با پاکستان از زمان زیادی بدینسو و بخصوص پس از شروع پروسه صلح نگرانی داشتند.

در اعلامیه‌ی که منتشر شده آقای کرزی همچنان گفته است:

ابزار نظرهای اخیر ترامپ در حضور صدراعظم پاکستان نشان میدهد که نگرانی مردم افغانستان در این راستا کاملا بجا و بر حق بوده است”. ترامپ چندی قبل نیز در یک مصاحبه با فاکس نیوز، افغانستان را دانشگاه و آزمایشگاه تروریسم خوانده بود.

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالت متحده آمریکا در دیدار روز دوشنبه اش با عمران خان صدراعظم پاکستان گفته بود :

اگر من بخواهم می توانم جنگ در افغانستان را ظرف یک هفته ببرم اما نمیخواهم ده میلیون انسان را بکشم.

وی همچنان در مورد ختم جنگ و آوردن صلح در صحبت با عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته بود:

اگر من میخواستم جنگ افغانستان را ببرم، میتوانستم این کشور را ظرف ده روز از کره زمین محو کنم. اما این کار را بخاطریکه ملیون‌ها انسان از بین نرود،‌ انجام ندادم. بناءً فرصتی است برای پاکستان تا نقش عمده و مهمی در آوردن صلح به افغانستان بازی نماید.