بر اساس گزارش ها در یک حمله هوایی نیروهای امنیتی در ولایت لوگر هشت فرد ملکی جان باخته اند.

مقام های محلی در ولایت لوگر می گویند، در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای امنیتی یک شنبه بر مواضع گروه تروریستی طالبان در ولسوالی بره کی برک ولایت انجام شد.

که در این حمله دو خانه افراد ملکی مورد آماج حمله هوایی نیروهایی امنیتی قرار می گیرد که در نتیجه آن هشت تن جان باختند و شش تن دیگر به شمول سه زن مجروح گردیده اند.

در عین حال یک عضو شورای ولایتی می گوید که در این رویداد نه غیر نظامی به شمول شش کودک جان باخته اند.

اما در تا اکنون وزارت داخله و وزارت دفاع ملی در این مورد چیزی نگفته اند.