به گزارش خبر گزاری خامه پرس به نقل از خبرگزاری فرانسه، بیش از ۲ هزار مامور آتش نشانی مصروف مهار کردن شعله های آتش در مناطق مرکزی پرتغال هستند.

قرار گزارش ها بیش از ۲ هزار مامور آتش نشانی در مناطق مرکزی پرتغال سر گرم مهار کردن شعله های آتش هستند. گفته می شود در این مناطق کوهستانی مرکزی پرتغال شعله های آتش در سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۰۰ نفر را به کام مرگ فرو برده بود.

گزارش ها می رساند گروه های کمک رسانی و بیش از ۲ هزار مامور آتش نشانی به همراه ۴۰۰ وسیله نقلیه و چندین فروند طیاره و بالون های کمک رسانی برای خاموش کردن شعله های آتش در مناطق جنگلی کاستلو برانکو در ۲۰۰ کیلومتری شمال لیسبون پایتخت این کشور مستقر شده اند.

ادواردو کابریتا وزیر پرتغال گفت که این آتش سوزی همچنان فعال است و افزود که تحقیقات در مورد علت آتش سوزی جریان دارد.

وی افزود: “عجیب است که پنج آتش سوزی بزرگ در یک ناحیه به فاصله ای به این اندک همزمان شروع شده”.

این آتش سوزی بعد از ظهر چهار شنبه شروع شد و با ورزیدن باد های شدید شعله های آتش بیشتر شده و مناطق دیگر را نیز فرا گرفته است.

پرتغال کشوری است در جنوب غربی اروپا پایتخت آن لیسبون و زبان رسمی آن پرتغالی است. جمعیت آن ۱۰.۵ میلیون نفر و از جمله کشور های توسعه یافته به شمار می آید.