باستان شناسان اسرائیلی یک مسجد ۱۲۰۰ ساله که یکی از اولین مساجد در جهان بوده است را در صحرای نگف کشف کرده اند.

باستان شناسان اسرائیلی می گویند، این مسجد در حدود ۱۲۰۰ سال قبل ساخته شده است.

بقای این مسجد که به قرن هفتم یا هشتم بر میگردد در شهر بدوی نشین رهط پیدا شده است.

مقام اداره آثار اسرائیل گفته اند که این مسجد ۱۲۰۰ سال در جریان اکتشافات در این منطقه کشف گردیده است.

گفته میشود قدمت این مسجد با قدمت مساجد پیدا شده در مکه و بیت المقدس رقابت دارد.

محققان می گوید، اکثر بازدیدکنندگان این مسجد مزرعه داران محلی بوده اند.

این مسجد مستطیل شکل، سر پوشیده نبوده و یک محراب داشته که جهت آن بسوی جنوب به سمت مکه بوده است.

سر پرست های حفاری این پروژه افزودند: ” یک مسجد روستای محلی از دوره های اوائل اسلام، کشف بسیار نادر و کمیاب در جهان و به ویژه در منطقه شمال است که تا اکنون ساختمان های نظیر این در آن پیدا نشده است”.

یکی از باستان شناسان اسرائیلی گفته است: “این ویژگی ها، کارکردی که این ساختمان در صدها سال پیش داشته را نشان می دهد”.