قطعات خاص پولیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله شب گذشته یک عملیات ویژه را در مربوطات شهر کابل راه اندازی نمودند که در نتیجه عملیات متذکره یک عضو کلیدی طالبان همراه با نه تن از افرادش در بازداشت گردیده است.

وزارت امور داخله با پخش یک اعلامیه گفته است، منسوبین پولیس عملیاتی نیروهای ویژه وزارت امور داخله شب گذشته یک عملیات ویژه را در ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل راه اندازی نمودند که در نتیجه عملیات متذکره مفتی نسیم یک عضو کلیدی طالبان همراه با نه تن از جنگجویانش دستگیر گردیده اند.

همچنان در یک خبر نامه دیگر این وزارت آمده است، منسوبین پولیس قوماندانی مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در دو عملیات جداگانه دو تن را در پیوند به قاچاق دو کیلوگرام مواد مخدر نوع شیشه و ۵۰۰ عدد قرص تابلیت K از دروازه چوک ارغندی کابل بازداشت کرده اند.