سازمان دیدبان حقوق بشر ملل متحد نسبت به حادثه اخیر در ولایت میدان وردک یک اعلامیه را منتشر کرده که در آن آمده است نیروهای امنیتی بار ها دکتران و شفاخانه ها را مورد حمله قرار دادند و باید بخاطر این عمل شان مورد پیگرد قضای قرار بگیرند.

در حمله نیروهای ویژه امنیتی در ولایت میدان وردک بالای یک یک شفاخانه واقع دردر روستای تنگه سیدان ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک چهار کارمند این کلینیک را از بین بردند.

شاهدان عینی چشم دیدی شان را از داخل شدن نیروهای امنیتی به داخل کلینیک به دیدبان حقوق بشر چنین بیان داشتند، نیروهای ویژه امنیتی نخست یک پرستار را به قتل رساندند بعدا مدیر کلینیک، یک کارمند لابراتوار، یک پرستار و یک نگهبان این کلینیک را از بین بردند.

در بیانیه دیدبان حقوق بشر آمده است که نیروهای ویژه امنیتی سر پرست یک خانواده را کشتند و سه تن دیگر آنان را بازداشت کردند.

جسد آن سه نفر که یکی کارمند آزمایشگاه، دیگری نگهبان و سومی هم از بستگان یک بیمار بود و از او مراقبت می‌کرد، بعدا پیدا شد. سازمان دیدبان حقوق بشر ملل متحد می گویند که این سه نفر اعدام شده بودند.

پاتریشیا گاسمن مدیر در امور آسیای در این سازمان گفت: “حمله به تاسیسات درمانی، ابتدایی ترین قوانین جنگ را به چالش می کشد و اگر عاملان آن مجازات نشوند، چنین وضعیت ادامه خواهد داشت، دولت افغانستان باید فرماندهانی را که دستور کشتن را صادر کردند و سربازانی که ماشه را کش کردند تحت تعقیب عدلی قرار دهد”.

یوناما یک گزارش در مورد تلفات غیر نظامیان در سال ۲۰۱۹ منتشر کرده است که در آن آمده است، در ۲۶ حمله بالای تاسیسات و کارمندان صحی که در سه ماه اول امسال صورت گرفته که ۱۷ حمله توسط گروه طالبان صورت گرفته و ۷ حمله دیگر توسط نیروهای دولتی انجام شده است.

توبی لانزیر، معاون رئیس دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفت: در سال ۲۰۱۹ به تعداد ۷۷ امداد رسان در افغانستان کشته و زخمی شدند در حالیکه در سال ۲۰۱۸ قربانیان چنین حوادثی به ۷۶ تن رسیده بود.