وزارت معارف بر اساس هدایت وزیر معارف کشور قیچی کردن و تراشیدن موی سر شاگردان را در مکاتب ممنوع اعلام کرده است.

وزارت معارف کشور با پخش یک اعلامیه گفته است، بر اساس هدایت “محمد میرویس بلخی” وزیر معارف کشور، قیچی و تراشیدن موی سر شاگردان توسط معلمین و کارکنان مکاتب ممنوع اعلام کرده است.

در این اعلامیه آمده است: ” این هدایت به هدف خودداری از صدمات روحی و روانی بر شخصیت شاگردان” به روسای مکاتب ولایت کابل و تمام کشور صادر شده است.

وزارت معارف تاکید بر جایگزینی دیگر شیوه های اصلاحی با مشارکت والدین و معلمین مکاتب دارد.

بر اساس این هدایت، مشاهده هر گونه تخطی همراه با برخورد قانونی مطابق اصول رفتار اداری با متخلفین خواهد بود.