قطعات خاص وزارت امور داخله امروز صبح عبدالحمید خراسانی از مجرمان فراری و تحت تعقیب پولیس را که برای شرکت در مظاهره اعتراضی به کابل آمده بود گرفتار کردند.

پولیس، عبدالحمید خراسانی را که مجرم فراری و متهم به چندین نوع ارتکاب جرایم جنایی است در سرک میدان هوایی کابل بازداشت کرد.

خراسانی در لحظاتی پیش از دستگیری‌اش از فیسبوک خویش در یک ویدیوی پخش زنده ظاهر شده گفت «ما بر مظاهره آمده بودیم که قطعات خاص غنی ما ره گرفتن اینه محاصره شدیم به استاد و به جنرال صاحب بگویین ما ره گرفتن.»

در این ویدیو که خراسانی با موترهای لوکس دارای بیرق های زمان حکومت مجاهدین بدرقه می شود می گوید قطعات خاص غنی به دستگیری مجاهدین آمده اند و احتمال درگیری می رود. وی از هواداران خود و دیگر کاربران فیسبوک می خواهد ویدیوی پخش زنده‎اش را نشر و اشتراک گذاری کنند تا به دست استاد و جنرال صاحب می رسد.

سرباز قطعه خاص که به موتر خراسانی نزدیک می شود می گوید خودش نیز پنجشیری است و از خراسانی می خواهد پخش زنده را قطع کرده و از موتر پایین شود الا به زور پایین آورده خواهد شد.

وزارت امور داخله با پخش خبرنامه ای خراسانی را از جمله مجرمین خطرناک و سرگروه یک باند جنایت کار معرفی کرده است و گفته است.

«این مجرم حرفه ای، در قضایای زیاد جنایی به ویژه در باج گیری، اختطاف، قتل، چپاولگری، رهزنی و زورگویی دست داشته است.

این مجرم، در لیست مجرمین زیر پیگرد نیز قرار داشت، وچندین بار با نیروهای پولیس به درگیری پرداخته بود، که سرانجام امروز، دریک عملیات اوپراتیفی پولیس، در کابل، بازداشت شد.

خراسانی، برعلاوه دست داشتن در قضایای جنایی، در قاچاق مواد مخدر، ایجاد ترس و هتک حرمت به بزرگان، نیز نقش داشته است.»

خراسانی از حمایت عطامحمد نور والی پیشین بلخ و از فرماندهان جهادی نیز برخوردار بوده و اشاره اش به کلمه استاد در همین ویدیو نیز به احتمال زیاد به سوی عطامحمد نور مشهور به استاد است.