در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است حمله بالای رسانه ها و آزادی بیان در مغایرت با ارزش های انسانی و اسلامی قرار دارد.

ریاست جمهوری در اعلامیه که امروز سه شنبه ۴ سرطان منتشر کرده، آمده است حمله بالای رسانه ها و آزادی بیان در مغایرت با ارزش های انسانی و اسلامی قرار دارد و همچنان در این اعلامیه آمده است حکومت وحدت ملی از ارزش ها حفاظت کرده و زمینه فعالیت رسانه ها را فراهم میکند.

در این اعلامیه همچنان آمده است، حکومت پیش از این نیز در مورد مصونیت خبرنگاران از طریق ایجاد “کمیته مشترک حکومت و رسانه ها” اقدام کرده بود.

جان بس سفیر ایالات متحده آمریکا، نسبت به تهدید گروه طالبان واکنش نشان داده و در برگه تویترش نگاشته است که طالبان، تهدید خبرنگاران را متوقف کند.

آقای جان بس همچنان افزود، خشونت های بیشتر از این در برابر غیر نظامیان و خبرنگاران نه امنیت و فرصت ها را برای افغانها فراهم می کند و نه طالبان را برای رسیدن به اهداف شان کمک می کند.

همچنان فدراسیون نهادهای ژورنالستان های افغانستان نیز اعلام کرده است که هیچ گروهی حق ندارد برای رسانه های افغانستان حد و مرز تعیین کند.

طالبان روز دو شنبه با نشر اعلامیه شماری از رسانه افغانستان را مبنی بر تبلیغات تخریبکارانه علیه گروه طالبان تهدید کرد بود.

در این اعلامیه آمده بود، شماری از رسانه های افغانستان تبلیغاتی را بنام پیام های بازرگانی بر عیله گروه طالبان به نشر می رساند که در آن گروه طالبان را “بد و رد” می گویند که این تبلیغات سبب تحریک مردم عام علیه گروه طالبان می شوند.

و اگر رسانه های افغانستان دست از این گونه تبلیغات بر ندارد مورد هدف گروه طالبان قرار خواهند گرفت.