شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروز سه شنبه چارم سرطان یک نشست بزرگ اعتراضی را در غازی استدیوم کابل برگزار کرده و با صدور قطع‌نامه‌ای خواستار کنار رفتن محمد اشرف غنی از قدرت شدند.

شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که در شورایی به همین نام گرد هم آمده اند پس از برگشت از کنفرانس صلح لاهور و گفتگو با مقامات پاکستانی، امروز در غازی استدیوم شهر کابل همایش اعتراضی خویش را برگزار کردند.

در این همایش صدها تن از هواداران این نامزدان و همچنان حامیان بانفوذ و قدرتمند شان نیز اشتراک کردند.

در قطع‌نامه، از محمداشرف غنی به عنوان رییس جمهور «اسبق» یاد شده است؛ زیرا به گفته نامزدان معترض، دوره کار محمداشرف غنی به عنوان رییس جمهور منتخب در اول جوزای امسال به پایان رسیده است و مطابق حکم ماده ۶۱ قانون اساسی دیگر رییس جمهور نیست.

نامزدان معترض در این قطع‌نامه یادآوری کرده‌اند در صورتی که محمداشرف غنی قصد دارد به عنوان رییس جمهور «سرپرست» به کارش ادامه دهد، در آن صورت از نامزدی خود در انتخابات ششم میزان بگذرد.

آن‌ها هم‌چنان خواستار تشکیل حکومت «سرپرست» هستند و در قطع‌نامه خود گفته‌اند که برای محدودساختن صلاحیت این حکومت، بایستی یک میکانزم روشن وضع شود و در سایه نظارت نامزدان و دیگر نهادهای مرتبط به انتخابات، زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کند.

در قطع‌نامه نامزدان معترض، بر جلوگیری از استفاده محمداشرف غنی از امکانات دولتی به منظور «کمپین» انتخاباتی تأکید شده است.

هم‌چنان این نامزدان خواستار لغو تمامی تصامیم و اقدامات محمداشرف غنی پس از اول جوزای امسال در زمینه عزل و نصب مقامات و اعطای قراردادها هستند.

شورای نامزدان در قطع‌نامه خود ضمن تأکید بر انجام اصلاحات انتخاباتی، از محمداشرف غنی خواسته است که به «دخالت» خود در امور انتخابات پایان دهد.

این نامزدان، بعضی از سیاست‌های محمداشرف غنی را «نفاق‌افکنانه» توصیف کرده‌اند و خواستار توقف این‌گونه سیاست‌ها شده‌اند.

این نامزدان در قطع‌نامه خویش صلح را یک ضرورت مبرم و اساسی مردم معرفی کرده و از آن حمایت کردند.