جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای امریکایی در ماموریت حمایت قاطع، همراه با محمدیاسین ضیا معاون وزارت دفاع ملی، از نیروهای امنیتی در ولایت هلمند بازدید کرده است.

در یک نشست امنیتی که میان جنرال اسکات میلر، محمدیاسین ضیا، معاون وزارت دفاع ملی، برید جنرال محمد یاسین خان والی هلمند، برید جنرال حسام الدین هلمندی فرمانده پولیس هلمند و جنرال عبدالحی ترین، فرمانده قول اردوی ۲۱۵ نیز حضور داشتند میلر بر حمایت جدی و همکاری با نیروهای امنیتی افغان تاکید کرد.

در این نشست امنیتی محمد یاسین ضیا معاون وزارت دفاع ملی بر حمایت و پشتیبانی قاطع نیروهای امنیتی از مرکز تاکید کرده و گفت ما از کابل در خدمت شما نیروهای شجاع استیم و از هیچ گونه پشتیبانی و کمک و همکار دریغ نخواهیم کرد.

فرماندهان میدان جنگ هلمند تغییر وضعیت از حالت دفاعی با تهاجمی را بسیار مثبت ارزیابی کرده گفتند که اکنون دیگر قوت های نظامی افغانستان در حالت تدافعی قرار ندارند بلکه روزمره بر مواضع طالبان هجوم می برند و آنان را شکست می دهند.

محمد یاسین خان گفت «ما تیم بسیار خوب و هماهنگی داریم. ما از حالت دفاعی به تهاجمی تغییر کردیم و به زمین بازگشتیم. مردم تفاوت را می دانند. مردم می دانند که دولت و نیروهای امنیتی از آنها حمایت می کنند. طالبان مردم را نادیده میگیرند.»

در این نشست جنرال میلر بر حمایت جدی و قاطع نیروهای امریکایی از نظامیان و شهروندان کشور تاکید کرده گفت که ما در کنار نیروهای امنیتی و غیرنظامیان استیم و می باشیم.