سخنگوی وزارت امور داخله در صفحه فیسبوک اش منتشر کرده است که طراح اصلی گروه تروریستی طالبان در شهر کابل دستگیر شده است.

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله در برگه فیسبوک اش نگاشته است که طراح اصلی گروه تروریستی طالبان در شهر کابل توسط نیروهای پولیس بازداشت شده است.

آقای رحیمی همچنان گفته است، در نتیجه راه اندازی یک عملیات توسط نیروهای پولیس “اسامی زمری ولد محمد ابراهیم باشنده‌ی اصلی ولایت لوگر روز گذشته از ناحیه هفتم شهر کابل توسط پولیس بازداشت شده است.”

وی افزود، این شخص طراح اصلی حملات دهشتفگنانه در شهر کابل بوده که با مدارک، اسناد، بمب های دستی و اسلحه بازداشت شده است.

کابل مرکز افغانستان یکی از ناامن ترین مکان ها برای زندگی در این کشور به شمار می رود که هر از گاهی شاهده کشتار و جنایات گروهای چون طالب و داعش در این ولایت هستیم.