وزارت امور داخله با پخش خبرنامه ای از بازداشت یک تن به جرم انتقال و قاچاق مواد کیمیاوی به داخل شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز خبر داده است.

این فرد ساعاتی پیش با ۳۵ کیلوگرم مواد کیمیاوی‌ای که می خواسته است به داخل شهر زرنج انتقال بدهد شناسایی و بازداشت شده است.

وزارت داخله تا هنوز از نوعیت این مواد چیزی نگفته است اما معمولا از موادهای کیمیاوی غیر قانونی در ساختن مواد منفجره و همچنان تولید هیرویین استفاده می شود.

ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان و در مرز با ایران واقع شده است که از مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر، انسان و اسلحه به شمار می رود.