عبدالحی مطمین از سخنگویان طالبان به عرب نیوز می گوید که ملا عبدالغنی برادر و یک هیات همراهش در جریان تدارک یک سفر به چین اند تا پیش از آغاز دور هفتم گفتگوهای صلح با ایالات متحده امریکا نظر ابرقدرت های منطقه ای را هم دارا باشند.

وی گفته است هدف از این دیدار بررسی دیدگاه های قدرت های منطقه ای و شریک ساختن افکار طالبان است و این دیدار پیش از آغاز دور هفتم گفتگوهای صلح مهم است.

قبل از این نیز یک گروه از رهبران طالبان در سال گذشته از قطر به چین رفته بودند.

تا کنون شش دور گفتگوهای صلح طالبان با زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان در قطر انجام شده است که بی نتیجه بوده است.

به نظر می رسد دور هفتم این گفتگوها که به زودی شروع می شود مهم تر از گذشته خواهد بود.