اخیرا نرخ تربوز و بعضی دیگر از میوه های تابستانی و سبزیجات به دلیل نبودن تقاضا و بازار و دوری راه از مناطق دیگر به طور وحشتناکی دچار افت قیمت شده اند.

گفته می شود یک سیر تربوز در فراه به کمتر از ۱۰ افغانی فروخته می شود و دهقانان و کشاورزان این ولایت را دچار نقصان شدیدی ساخته است.

رییس جمهور محمد اشرف غنی، در راستای چاره جویی و چاره سنجی برای مردم فراه، به قول اردوهای نظامی میوند و ظفر در ولایات قندهار و هرات دستور داده است که برای اعاشه میوه سربازان شان تربوزها و دیگر میوه‌جات ولایت فراه را خریده و مصرف بکنند.

این دستور رییس جمهور در حالی صادر می شود که مردم فراه از آن بسیار خوب استقبال کرده و گفته اند این موضوع سبب خواهد شد تا محصولات زراعتی شان از فاسد شدن نجات پیدا کند.

محمد عیسا یکی از این باشنده گان محل به خامه پرس می گوید” رییس جمهور با آزاد کردن زندانیان طالبان دل ما را شکستاند ولی با این فرمان تازه اش سبب شد از وی خوشحال باشیم”

او می گوید از این که حکومت به فکر مردم افتیده است خیلی احساس رضایت و خوشحالی دارد.

ولایت غربی فراه که در دشت های وسیع و دورافتاده غرب کشور واقع شده است از بازارهای داخلی و خارجی فاصله بسیاری دارد و ناامن نیز است و این سبب فاسد شدن و گندیدگی محصولات زراعتی تازه و عدم صدور آن خواهد شد که زیان بسیاری را برای مردم به وجود می آورد.