نیروهای امنیت ملی با پخش خبرنامه‌ای از آماج قرار دادن یک پایگاه مربوط به لشکر طیبه در ولسوالی اسمار ولایت کنر خبر داده اند.

در این حمله که توسط هاوان و راکت های دورزن صورت گرفته است یک پایگاه موسوم به خوشحال تله، که مربوط لشکر طیبه و در ولسوالی اسمار کنر واقع شده بود هدف قرار گرفته و از بین رفته است.

در این حمله راکتی، سه تن از جنگجویان لشکر طیبه کشته شده و پنج تن دیگر زخم برداشته اند.

لشکر طیبه از گروه های تروریستی‌ای است که در پاکستان سربازگیری و فعالیت فراوانی دارد و اخیرا در کنر نیز شروع به کار کرده است.

لشکر طیبه در کنار جیش محمد از خشن ترین گروه های بنیادگرای مقیم در پاکستان اند و فعالیت شان در ولایات شرقی کشور ما بسیار زیان بار است.