رحمت یارمل، والی زابل امروز چهار شنبه ۲۲ جوزا سال روان در یک خبر نامه ای از کشته شدن ۵۳ طالب همراه با معاون نهاد این گروه برای ولایت زابل خبر داد.

والی زابل گفت، ولسوالان نهاد طالبان برای ولسوالی های میزان، وادی چوپان نیز در میان کشته شدگان هستند.

والی زابل همچنان افزود، در جریان این رویداد شش تن از نیروهای امنیتی کشور نیز جان باخته اند.

آقای یارم افزود، طالبان نتوانستند ولسوالی دای چوپان این ولایت را در خود در آورند و طرح حمله توسط طالبان بر این ولسوالی ناکام مانده است

اما طالبان می گویند که ولسوالی دای چوپان این ولایت را گرفته اند.