در نتیجه عملیات جداگانه توسط منسوبین پولیس مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه ولایت کابل دست کم هژده تن در پیوند به فروش مواد مخدر در شهر کابل دستگیر شده اند.

وزارت امور داخله با پخش خبر نامه ایی گفته است، منسوبین پولیس مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه ولایت کابل هژده تن از فروشندگان مواد مخدر مختلف النوع را درعملیات های جداگانه از مناطق مختلف شهر کابل بازداشت نموده است.

این اشخاص در نواحی اول، دوم، سوم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، دهم و هفدهم و در بعضی نواحی ولسوالی بگرامی ولایت کابل فعالیت می کردند.

منبع همچنان افزود، از نزد افراد بازداشت شده 122 گرام هیرویین، 34 گرام شیشه، 4 کیلو گرام چرس و تابلت کا بدست آمده است.