نیروهای امنیتی کشور با به راه انداختن دو عملیات جداگانه در ولایات پروان و کاپیسا در شمال کابل شش طالب را کشته و هشت تن دیگر را به اسارت گرفتند.

نیروهای امنیتی در یک عملیات در ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان ۳ طالب را به قتل رسانده و ۸ تن دیگر را به اسارت گرفتند در این عملیات مقداری از سلاح ها و تجهیزات طالبان نیز به دست قوت های نظامی افتیده است.

همچنان در یک عملیات جداگانه دیگر در ولایت کاپیسا نیز سه طالب کشته شده اند.

نیروهای کوماندو با راه اندازی یک عملیات ویژه در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا سه طالب را به قتل رسانده و سلاح و مهمات شان را نابود کردند.

ولایات پروان و کاپیسا که معروف به دند شمالی اند در صد کیلومتری شمال پایتخت واقع شده اند و فعالیت طالبان در این نواحی نگران کننده است.

و