در نتیجه یک عملیات توسط قطعات خاص وزارت امور داخله ۳۴ تن از قید طالبان در بغلان آزاد شدند.

منسوبین پولیس وزارت امور داخله می گویند، شب گذاشته یک عملیات را قطعات خاص وزارت امور داخله بالای زندان طالبان در ولایت بغلان انجام دادند که منجر به آزاد شدن ۳۴ تن گردید.

منبع همچنان افزود، از جمله این سی و چهار تن ۷ تن آنان مربوط به سربازان اردو ملی، ۷ تن دیگر شان سربازان پولیس ملی، سه تن دیگر آنان مربوط به سربازان امنیت ملی و ۱۷ تن دیگر شان غیر نظامیان بودند که از قید گروه طالبان آزاد شدند.