یک مسافر پاکستانی پس از آن باعث به تعویق افتاد طیاره (PIA) پاکستانی شد که دروازه خروجی حالت اضطراری به عوض دروازه تشناب باز کرد.

این پرواز که قرار بود از بریتانیا عازم پاکستان شود به مدت هفت ساعت به تعویق افتاد.

واشنگتن پوست به نقل از گلف نیوز گفت، این اتفاق جمعه شب زمانی رخ می دهد که یک مسافر زن دروازه عاجل طیاره را گشود که باعث باز شدن وسیله نجات مسافرین گردید.

بر اساس گزارشات مقام های پاکستانی به تعداد ۴۰ تن مسافر از این طیاره خارج شده اند و به هوتل ها انتقال داده شده است.

مقام های پاکستانی می گویند، ترمیم وسیله تخلیه مسافرین طیاره بین شش تا سی هزار دالر هزینه برداشته است و افزود که در این مورد باید تحقیقات بیشتر انجام شود.