ششم اپریل سال روان میلادی، نصرت جهان رفیع، دوشیزه ۱۹ ساله گزارش داد که مورد آزار جنسی قرار گرفته است، و یک روز بعد از آن توسط افراد تجاوز گر بالای بام مدرسه اسلامی به آتش کشیده می شود.

این عمل با واکنش‌های گسترده‌ای در بنگلادیش مواجه شده و باعث تظاهرات وسیعی در این کشور شده است.

مظاهره‌چیان می گویند قربانیان آزار جنسی باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند و دولت باید در این مورد اقدام جدی نماید.

سراج الدوله، مدیر مدرسه جز افرادی است که متهم به این جنایت شده اند.

خانم رفیع، در ماه مارچ علیه سراج الدوله مدیر مدرسه اش شکایتی درج کرده بود که منجر به بازداشت وی گردید.

پولیس بنگله دیش می گوید، مدیر مدرسه دستور قتل نصرت جهان رفیع را از زندان صادر کرده بود. و او را مورد فشار قرار داده است تا اتهام های وارده به سراج الدوله را رد کند.

پولیس افزود، این افراد می خواستند قضیه سوختاندن این دختر را به خودکشی او ربط دهند اما او که دچار سوختگی ۸۰ درصدی شده بود توانست قبل از مرگش پولیس را در جریان بگذارد.

دادگاهی در بنگله‌دیش ۱۶ تن را رسما به دست داشتن در این قتل متهم کرده است که از آن جمله دو دانش آموز و دو سیاستمدار محلی از حزب عوامی لیگ نیز در میان متهمان استند.

شیخ حسینه، نخست وزیر بنگلادش گفته است همه عواملی که در این قتل دست داشتند مجازات خواهند شد.

آزار و اذیت جنسی زنان و قتل و کشتار شان از انواع فجایعی است که در میان کشورهای شرقی بسیار اتفاق می افتد. فرخنده دختر جوانی که سه سال قبل در کابل نیز کشته و سپس سوزانده شد.